VILKÅR OG BETINGELSER

Partene:

Selger er BROR Mental Helse AS og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Adresse: Dalabrekka 29B, 6514 Kristiansund N
E-post: brorclothing@gmail.com
Telefonnummer 45 43 51 02
Organisasjonsnummer: 930 877 212 og

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betalingsbetingelser:

Vi aksepterer betaling med kredittkort, debetkort og vipps for nettbasert betaling.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med Vipps blir betalingen behandlet av Vipps som er en sikker elektronisk betalingspartner. Betalingssiden er sikret med SSL og alle detaljer er kryptert. Vi deler kun mobilnummer med Vipps, se for øvrig Vipps personverkerklæring.

Frakt- og leveringsbetingelser:

Vi tilbyr frakt til Norge, Sverige og Danmark. Leveringstidene vil variere fra 2 til 7 virkedager. Fraktkostnader beregnes i kassen. Vi er ikke ansvarlige for toll- eller importavgifter som kan pålegges bestillingen din, og det er kjøpers ansvar å sjekke med ditt lokale tollkontor for eventuelle gebyrer som kan påløpe.

Retur- og refusjonsretningslinjer:

Hvis kjøper ikke er fornøyd med kjøpet, kan kjøper returnere det for refusjon eller bytte innen 14 dager etter mottak. Varene må være i original stand og emballasje, med alle merker og etiketter festet. Fraktkostnader for retur og bytte er kundens ansvar, med mindre varen er defekt eller skadet.

Produktbeskrivelser og garantier:

Vi gjør vårt ytterste for å gi nøyaktige og detaljerte beskrivelser av produktene våre, inkludert dimensjonering, materialer og vedlikeholdsinstruksjoner.

Personvernregler:

Vi er forpliktet til å beskytte kjøpers personvern og din personlige informasjon. Vi vil kun samle inn og bruke dataene dine for å oppfylle bestillingen din, og vil aldri selge eller dele informasjonen din med tredjeparter uten kjøpers samtykke.

Vilkår for bruk:

Ved å bruke nettstedet vårt og foreta et kjøp godtar kjøper å overholde våre brukervilkår. Dette inkluderer ikke å delta i noen uredelig eller ulovlig aktivitet, ikke kopiere eller reprodusere innholdet vårt uten tillatelse, og ikke forsøke å hacke eller forstyrre nettstedet vårt.

Angrerett:

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Reklamasjonsrett:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig via e-post.

Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10 i Forbrukertilsynets Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis kjøper ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis kjøper er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.