OM OSS

BROR er en bedrift som streber etter å bryte med barrierene og stigmaene rundt den mentale helsen til menn. Gjennom et liv blir man(n) ofte bedt om å “manne seg opp” eller på en annen måte tvunget til forhåndsbestemte forestillinger om at menn ikke er i stand til å vise smerte, svakhet eller sårbarhet. Disse stereotypiske fremstillingene har til slutt resultert i at det forveksles med normalen for menn flest, noe som bidrar til at man(n) har gjort det til vane å undertrykke følelser, si fra og søke hjelp.

BROR ønsker å skape et aksepterende og inkluderende miljø for menn som er i stand til å være sårbare. Hva er da bedre enn at kjente menn presenterer sine historier om mentale utfordringer og at vi sammen bruker klær med mening?

Målet vårt er at man(n) uavhengig av rase, etnisitet, seksualitet, funksjonsevne, økonomisk status eller bakgrunn føler en tilhørighet til klærne våre og fortellingene som presenteres. Vi sikter kontinuerlig på et mål om at alle fortellinger og mennesker skal bli sett, hørt, gjenkjent og anerkjent. En personlig kamp er sjeldent best å gå gjennom alene.