FYSISK OG PSYKISK HELSE – HÅND I HÅND

Hvert år, den tiende dagen i oktober, markerer vi Verdensdagen for Psykisk Helse. En dag dedikert til å øke bevisstheten om våre indre tanker og følelser, en dag som
minner oss om viktigheten av å ta vare på vår mentale velvære.

I en tid hvor fysisk helse og det å opprettholde en sunn kropp får konstant
oppmerksomhet, er det på tide at vi innser at fysisk og psykisk helse går hånd i
hånd. Å dedikere en dag til psykisk helse burde være en påminnelse om at dette er
noe vi bør ta tak i hele året, ikke bare på en spesiell dato i kalenderen.
Det er ikke til å benekte at fysisk helse er viktig. Regelmessig trening, et balansert
kosthold og generell kroppsomsorg er nøkkelen til et lengre, sunnere liv. Men hva
med vårt mentale velvære? Hvorfor har vi ikke like mye fokus på det?

Det er en uheldig tendens i samfunnet vårt til å overse våre psykiske helsebehov.
Mange føler at de ikke kan snakke åpent om sine følelser, eller de unngår det av
frykt for stigma. Dette fører til at psykiske helseproblemer ofte blir ignorert eller
bagatellisert. Vi må forstå at vår mentale helse er like viktig som vår fysiske helse, og
begge krever vedvarende innsats og omtanke.

I stedet for å begrense diskusjonen om psykisk helse til en enkelt dag, bør vi
integrere den i vårt daglige liv. La oss fjerne tabuer og stigmatisering som omgir
psykiske helseproblemer og heller fremme åpenhet og forståelse. La oss erkjenne at en sunn kropp og en sunn sjel er like verdifulle og uatskillelige.


Kilde: Helsedirektoratet, 2023.

Samtidig som vi feirer Verdensdagen for Psykisk Helse med god intensjon, må vi
innse at denne dagen alene ikke alltid når ut til de som trenger det mest. Mange av
de som virkelig lider av mentale helseutfordringer, står langt bak i ventelistene for
behandling. De overarbeidede ansatte i psykiatrien kjemper en heroisk kamp, men
ofte i en overveldende underbemannet situasjon. Og de fortvilte pårørende, som
bærer byrden av å støtte sine kjære i krisetider, leter etter de nødvendige ressursene
og støtten de trenger. For mange av de som er dypt involvert i psykisk helse, kan
Verdensdagen for Psykisk Helse føles som en skarp kontrast til den daglige kampen
de møter. Det kan være provoserende at det på kun én dag i året, blir
oppmerksomhet rettet mot noe som burde vært en kontinuerlig prioritet.

Vi vil at dere bedriftsledere som har satt i gang aktivitet i dag tenker dere om:

Er vi genuint opptatt av dette hele året, eller mobiliserer vi ekstra fordi det ser bra ut utad på en dag som i dag?

Vi vil at dere ordførere som er ansiktet utad i diverse kampanjer i dag tenker dere
om:

Kjemper jeg nok for for finansiering og fokus på mental helse i kommunen, eller
soler jeg meg litt i glansen spesielt idag?

Det hjelper naturligvis litt å bry seg i dag, men ha i bakhodet at det resten av året er
mangel på tilstrekkelig støtte, finansiering og ressurser.

Det er på tide å erkjenne at vår innsats for å forbedre psykisk helse ikke kan
begrenses til én dag i året, men må være en kontinuerlig, kollektiv innsats for å
støtte alle som er berørt av psykiske lidelser. Og det gjelder faktisk de fleste – på en
eller annen måte.

Så, den 10. oktober og hver dag etter i dag, la oss huske at fysisk og psykisk helse
går hånd i hånd. La oss ta vare på vårt indre og ytre velvære med like stor
dedikasjon. “Verdensdagen for Psykisk Helse” burde ikke være en isolert markering,
men heller en påminnelse om at vi må integrere omsorg for vårt sinn i vårt daglige
liv. Det er på tide å gi våre tanker og følelser den oppmerksomheten de fortjener –
ikke bare én dag, men hver dag.