Ailin – Familieterapeut Blå Kors Kompasset

Vi har pratet med Ailin Strømsholm, familieterapeut og avdelingsleder i Blå Kors Kompasset om noen spørsmål vi tror mange lurer på. Ailin er utrolig dyktig i møtet med mennesker, og vi i BROR har selv godt kjennskap til henne. Hun kommer også med noen gode råd til deg som sliter.

Ailin, hva er egentlig Blå Kors Kompasset, og hvorfor har du valgt denne jobben?

Blå Kors kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning til unge mellom 13-35 år som har vokst opp i hjem med alkohol eller andre rusproblemer. Vi har 6 kontorer i landet og vi tilbyr alle tjenester på nett, slik at vi er landsomfattende. 

Å vokse opp i familier med rusutfordringer kan være belastende og gi senfølger og reaksjoner som ungdom/ung voksen: Dårlig selvfølelse, uro, ensomhet, vansker med å sette grenser, selvkritikk, utfordringer i kjæresterelasjoner og vennskap, usikkerhet omkring egne behov og følelser, sinne, sorg, nedstemthet osv.Blå Kors er en organisasjon som jobber med en av de største samfunnsutfordringene – rus.

Ailin Strømsholm, Blå Kors Kompasset

Blå Kors har i over hundre år hjulpet mennesker som er direkte eller indirekte rammet av rus, her ligger mye hjerte, kunnskap og tålmodighet både i historien, i nåtiden og i framtiden. Jeg synes det er meningsfylt å få lov til å være med på dette arbeidet. 

I Blå Kors kompasset har vi siden 2009 møtt mange unge mennesker som strever på grunn av oppvekst i et hjem med rusutfordringer, og det er et privilegium å få være med de unge på veien de går for å finne mestring og muligheter i livet. Vi gir et behandlingstilbud med høy kvalitet til unge som trenger det. Dette er viktig forebyggende arbeid, det er med på å bryte sosial arv og det bygger god psykisk helse. I tillegg til å snakke med unge mennesker, driver vi utstrakt formidlingsarbeid hvor vi snakker om viktigheten av å være oppmerksom på at når en i familien har rusproblemer, rammer det hele familien – særlig barn og unge!

Ifølge folkehelseinstituttet er det over 90 000 barn som vokser opp med i hjem hvor en foreldre har rusproblemer. Det er viktig med kunnskap om hvordan dette kan påvirke de det gjelder gjennom resten av livet. Hva er de største utfordringene med en slik jobb?

Jeg opplever at det kan være vanskelig i Norge å snakke om de negative konsekvensene alkoholen har og hvordan alkoholproblemer kan påvirke hele familier. Dette fordi alkohol er et lovlig og vanlig rusmiddel som benyttes av de fleste av oss. 

Det er dessuten en utfordring at det økonomisk kuttes i forebyggende arbeid. Å prioritere forebyggende arbeid innen psykisk helse er svært god investering både for den enkelte og for samfunnet.

Vi strever dessverre med å nå gutter/unge menn – det er aller flest unge kvinner som benytter Blå Kors kompasset, om lag 80% kvinner og 20% menn.Hvorfor er det sånn? Hvorfor er menn underrepresentert når det gjelder å søke hjelp?

Selv i et likestilt samfunn som i Norge, så ser vi at dette er en utfordring. De tradisjonelle forventningene til menn gjelder til en viss grad fremdeles – menn skal være fysisk sterke, de skal kunne forsørge, de skal være selvstendige og modige. Kvinner søker oftere hjelp for psykiske plager og lidelser, mens menn hanskes med slike problemer mer på egen hånd. Det kan føre til at menn finner uheldige løsninger på utfordringer, som for eksempel misbruk av rusmidler eller aggressiv atferd. To av tre som tar livet sitt i Norge er menn. Dette tyder på at menn har behov for større åpenhet omkring egne utfordringer og psykisk ubehag. Jeg tror det må jobbes mer systematisk med åpenhet om psykisk helse blant menn.

Initiativ som BROR er derfor veldig viktig. Det må snakkes om i sosiale medier og i kompis-gjengen. Tv-serier som «Rådebank» bidrar også. 
Det trengs helt sikkert bedre metoder for å nå menn i terapirommet når de først kommer også. Det kan hende menn trenger og ønsker mer praktiske tilnærminger istedenfor bare prat. Noen peker på at nett-terapi kan være et lettere format enn å sitte fysisk i et terapirom


Hva er konsekvensene av å ikke søke hjelp, enten om man selv sliter selv eller når man har vokst opp i et hjem med rus?

Mange som har vokst opp i hjem med alkohol og rusproblemer, synes det er vanskelig å se sammenhenger mellom egne plager og oppveksten De kommer til oss og synes ting er vanskelig og vondt, livet oppleves som strevsomt, men det er ikke nødvendigvis de selv det er noe galt med av den grunn. Blå Kors kompasset er opptatt av at de unge som kommer til oss har normale reaksjoner på en belastende oppvekst

Det er viktig å huske på at selv om man har det vanskelig i livet, så er det ikke sikkert man trenger å gå i behandling. Det viktigste er at man kan snakke mer åpent – dele sårbarhet med venner, kjæreste, voksne man stoler på.  Det handler om å bli kjent med seg selv og egne mønster. Finne gode måter for å regulere følelser. Dersom man har utviklet psykisk lidelse eller rusavhengighet så finnes det gode behandlingstilbud hvor man kan få hjelp, dit henvises man via sin fastlege.Hva er sammenhengen mellom mental helse og rus/alkohol avhengighet?

Dette spørsmålet er det litt vanskelig å svare kort på. De vanligste lidelsene blant voksne i Norge er angst, depresjon og rusbrukslidelser og innimellom går de hånd-i-hånd.

Spesielle belastninger i livet og medfødt sårbarhet spiller en betydelig rolle i utviklingen av psykiske problemer og/eller rusutfordringer. Det betyr ikke at alle som har en psykisk lidelse vil få et rusproblem, og de fleste får ikke en psykisk lidelse selv om de ruser seg. Det er lett å tenke seg at dersom man opplever mye indre uro, har vonde minner og relasjonelle plager så kan det oppleves som godt å innta rusmidler som en flukt – det kan bli en måte å regulere følelser på. Vi vet også at en barndom og oppvekst preget av rus hos foreldre gir økt risiko for å utvikle egen avhengighet hos barna.Noen gode tips til å ivareta din mentale helse:

1.Snakk med noen som du stoler på. Det er viktig å kunne dele sårbarhet, bekymringer og sorg, men også gleder og mestring.


2. Prøv å ha et vennlig blikk på deg selv – tenk at du skal være din egen beste venn.


3. Fyll livet med noe du liker – positive aktiviteter – tenk over hva som gir deg ro eller glede.

4.Fysisk aktivitet; trening og bevegelse, og nok søvn er viktig– men ikke legg listen for høyt.


5. Spis sunn mat – mer frukt og grønt i hverdagen 


6. Unngå bruk av rusmidler.


7. Vær et godt medmenneske for noen, og du får mye tilbake. Kanskje det er noen i vennegjengen, nabolaget, på skolen eller jobb som trenger en hjelpende hånd, en treningskamerat eller noen å ta en kaffe med?

En spesiell beskjed til menn:
Ta sjansen og snakk med en venn eller kollega. Menn er lettere å prate med om sårbarhet enn du tror. Dersom du tar initiativet til å dele noe som er vanskelig, skamfullt, flaut eller ubehagelig, så tror jeg du kan bli overrasket over responsen. Du kan, om ikke annet, være et forbilde som gjør at andre tør å åpne opp. Hjelpen er nærmere enn man tror, også blant menn. 
Dessuten er det lettere å like menn som tør å by på hele seg!

Trenger du hjelp? Bor du i et hjem med rus? Har du vokst opp i et hjem med rus? Ta kontakt med de flinke menneskene i Blå Kors Kompasset https://www.blakors.no/kompasset/ !